zarządzanie zmianąZarządzanie zmianą jest stosunkowo nową dziedziną wiedzy i praktyki biznesowej i jak wiele teorii zarządzania swój początek bierze ze Stanów Zjednoczonych.

Szkolenie „Zarządzanie zmianą” pokazuje jak wprowadzać zmiany w przedsiębiorstwie i jak uczestniczyć w procesie ich wdrażania.

„Jedyną stałą rzeczą w życiu i w biznesie jest ciągła zmiana”


Cele szkolenia

 • zrozumienie procesu zmian w organizacji
 • nabycie umiejętności spojrzenia z różnych punktów widzenia na proces zmian
 • zmiana postrzegania sytuacji
 • motywować pracowników do współpracy na etapie wdrażania zmian

Korzyści 

 • zrozumienie dynamiki zmiany na poziomie indywidualnym, zespołowym
 • umiejętność prowadzenia rozmów z pracownikami na wszystkich etapach prowadzenia zmiany
 • umiejętność zaangażowania w zmianę trudnych pracowników
 • zwiększenie efektywności zarządzanych zespołów

Zagadnienia szkoleniowe

 1. Czym jest zmiana i zarządzanie zmianą
 2. Zarządzanie procesem zmian w firmie
 3. Zarządzanie zmianą jako asertywna komunikacja
 4. Kreatywne zarządzanie zmianą
 5. Motywowanie do stosowania nowych zachowań / systemów / zasad
 6. Lider w procesie zmian
 7. Podsumowanie

Metody i środki szkolenia

 • ćwiczenia indywidualne i grupowe
 • studia przypadku
 • wykład interaktywny
 • dyskusja

Szkolenie zarządzanie zmianą

Czas trwania:   14 godzin / 2 dni


Cena

Do uzgodnienia


Termin

Do uzgodnienia


INFORMACJE DODATKOWE

Szczegółowe informacje dotyczące szkolenia można uzyskać drogą telefoniczną lub mailową kontakt:

Tel: +48 506 087 559
mail: szkolenia@arkadiuszniedziolka.pl

Podziel się ze znajomymi