Komunikacja interpersonalna to proces przekazu informacji, który ma wpływ na wszelkie nasze działania. Od sposobu komunikowania się zależy to, jak postrzegamy i rozumiemy innych oraz jak sami jesteśmy przez innych widziani i rozumiani. Komunikacja ma kluczowy wpływ na nasze sukcesy zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym.

 


Cele szkolenia

 • Poznanie pojęć i mechanizmów rządzących komunikacja międzyludzką.
 • Uświadomienie wagi aktywnego słuchania naszego rozmówcy
 • Pogłębienie wiedzy na temat umiejętności posługiwania się precyzyjnymi wypowiedziami

Korzyści – uzyskane umiejętności

 • Przekazywanie informacji w sposób zrozumiały
 • Świadomość roli przekazu werbalnego i niewerbalnego
 • Świadome stosowanie argumentacji i kontrargumentacji
 • Aktywne słuchanie ze zrozumieniem
 • Umiejętność dopasowania komunikatu do odbiorcy
 • Znajomość własnego stylu komunikacji
 • Znajomość barier i zakłóceń w komunikacji społecznej
 • Wczesne rozpoznawanie sygnałów konfliktu
 • Praktyczna znajomość efektywnych technik rozwiązywania i wykorzystywania konfliktów
 • Większa świadomość siebie w relacjach interpersonalnych

Zagadnienia szkoleniowe

1. Czym jest komunikacja interpersonalna
2. Typy osobowości a styl komunikacji

3. Poznanie swojego stylu komunikacji
4. Komunikacja niewerbalna
5. Bariery w komunikacji społecznej i ich przezwyciężanie
6. Słuchanie jako element komunikacji
7. Elementy asertywności w komunikacji
8. Konflikty jako skutek trudności w komunikacji
9. Wywieranie wpływu na innych poprzez komunikacje


Metody i środki szkolenia

 • nauka poprzez osobiste doświadczenie
 • symulacje i studia przypadków
 • odgrywanie ról
 • ćwiczenia interakcyjne
 • gry i zabawy dydaktyczne

Szkolenie komunikacja interpersonalna

Czas trwania:   14 godzin / 2 dni


Cena

Do uzgodnienia


Termin

Do uzgodnienia


INFORMACJE DODATKOWE

Szczegółowe informacje dotyczące szkolenia można uzyskać drogą telefoniczną lub mailową kontakt:

Tel: +48 506 087 559
mail: szkolenia@arkadiuszniedziolka.pl

Podziel się ze znajomymi

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *