RODO w praktyce dla urzędówRODO w praktyce dla urzędów

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych – RODO znajdzie zastosowanie po 25.05.2018 r.  Już teraz warto wziąć udział w szkoleniu i krok po kroku przygotować pracowników urzędu do RODO!
Szkolenie przekazuje wiedzę, dzięki której zminimalizujesz ryzyko wystąpienia niezgodności z RODO oraz nałożenia wysokich kar finansowych przez inspektorów.

Cel szkolenia:

 • dostarczenie uczestnikom praktycznej wiedzy o nowych zasadach przetwarzania danych osobowych, które będą obowiązywać od 25.05.2018 r.,
 • zbudowanie „bazy informacji” o RODO, dzięki której będą mogły zostać podjęte najlepsze możliwe decyzje dotyczące wdrażania RODO w danym urzędzie.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do osób pracujących w jednostkach samorządu terytorialnego chcący poznać wpływ Rozporządzenia Rado na przetwarzanie danych osobowych.

METODYKA:

 • Wykład
 • Prezentacja multimedialna
 • Dyskusja

MIEJSCE SZKOLENIA: RADOMSKO

Czas trwania Szkolenia: 9-17

PROGRAM SZKOLENIA RODO:

 1. Zakres stosowania RODO oraz najważniejsze zmiany i skutki dla polskiego prawa.
 2. Nowe obowiązki administratorów danych oraz procesorów tj. podmiotów przetwarzających dane osobowe.
 3. Nowe obowiązki informacyjne administratora danych.
 4. Zmiany w oświadczeniach woli i nowe zasady wyrażania zgody na przetwarzanie danych zgodnie z RODO.
 5. Inspektor Ochrony Danych (obecnie ABI).
 6. Status Inspektora ochrony danych.
 7. Zadania Inspektora ochrony danych.
 8. Wdrożenie nowych zasad ochrony danych osobowych – studium przypadku.

Koszt udziału w szkoleniu:

Wycena indywidualna

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie RODO w praktyce dla urzędów:

FORMULARZ REJESTRACYJNY NA SZKOLENIE

Przy zgłoszeniu kilku osób z firmy obowiązują dodatkowe rabaty. Szczegóły u organizatora.

POZOSTAŁE INFORMACJE:

 • Cena szkolenia obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, piśmiennicze, przerwy kawowe, obiad, certyfikat.
 • Każdy z uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia.
 • Uczestnicy otrzymują dostęp do materiałów szkoleniowych oraz szablonów dokumentacji w wersji elektronicznej.
 • Po szkoleniu zapewniamy bezpłatne, 30 dniowe konsultacje po-szkoleniowe.
Podziel się ze znajomymi