rodoPodczas jednodniowego kursu nasz profesjonalny wykładowca wyjaśni Państwu wymogi określone w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO / GDPR), aby pomóc Państwu zrozumieć sposób, w jaki mogą one mieć zastosowanie w organizacji, a także wyjaśni korzyści związane z przyjęciem tego rozporządzenia.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przekazanie praktycznej wiedzy dotyczącej nowych zasad ochrony danych osobowych określonych w RODO w zestawieniu z obecnymi przepisami prawa.

Adresaci:

Szkolenie skierowane jest do osób, które na co dzień́ przetwarzają̨ dane osobowe pracowników, klientów i kontrahentów.

Metodyka:

 • Wykład
 • Prezentacja multimedialna
 • Dyskusja

Zakładane efekty szkolenia:

 • Zapoznanie z przepisami rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 • Uzyskanie wiedzy, jak dostosować organizację do nowych przepisów.
 • Umiejętność rozwiązywania typowych problemów związanych z danymi osobowymi.

Miejsce szkolenia: Radomsko

Czas trwania Szkolenia: 9-17

PROGRAM SZKOLENIA RODO:

 • Unijna reforma ochrony danych osobowych i wpływ na polskie przepisy i funkcjonowanie systemu ochrony danych w jednostce organizacyjnej
 • Zakres podmiotowy i przedmiotowy RODO
 • Dane osobowe i inne kluczowe pojęcia
 • Zasady przetwarzania danych na gruncie RODO a obecnie obowiązujące reguły i przesłanki dopuszczalności przetwarzania danych
 • Prawa osób, których dane dotyczą – zasady realizacji uprawnień, rozbudowane obowiązki i procedury
 • Organizacja systemu ochrony danych – nowe rozwiązania na gruncie RODO
 • Inspektor ochrony danych – czy ABI automatycznie stanie się IOD, jak z perspektywy ABI przygotować się do stosowania RODO
 • Wyznaczenie IOD, status, zadania
 • Współpraca z organem nadzorczym (GIODO)
 • Kodeksy postępowań i certyfikacja
 • Niezależne organy nadzorcze
 • Środki ochrony prawnej, odpowiedzialność i sankcje

Koszt udziału w szkoleniu :

Wycena indywidualna

Formularz zgłoszeniowy do pobrania:

FORMULARZ REJESTRACJI NA SZKOLENIE

Przy zgłoszeniu kilku osób z firmy obowiązują dodatkowe rabaty. Szczegóły u organizatora.

Pozostałe informacje:

 • Cena szkolenia obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, piśmiennicze, przerwy kawowe, obiad, certyfikat.
 • Każdy z uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia.
 • Uczestnicy otrzymują dostęp do materiałów szkoleniowych oraz szablonów dokumentacji w wersji elektronicznej.
 • Po szkoleniu zapewniamy bezpłatne, 30 dniowe konsultacje po-szkoleniowe.

 

Podziel się ze znajomymi