waga11Mediator jest osobą neutralną i niezwiązaną z osobami zaangażowanymi w konflikt, może im ułatwić osiągnięcie porozumienia. Zadaniem mediatora jest pomoc stronom w rozmowie dotyczącej wzajemnych relacji w przyszłości.

Mediator:

  • informuje strony o przebiegu mediacji
  • dba o dobrą atmosferę
  • stara się zrozumieć konflikt
  • działa dla dobra stron,
  • czuwa nad całym procesem komunikacji zadając pytania, podsumowując wypowiedzi stron,

Jest to możliwe, gdyż mediator jako osoba niezaangażowana potrafi spojrzeć na konflikt bez emocji.

Mediator jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w czasie spotkań mediacyjnych.

Mediator:

  • nie ocenia,
  • nie komentuje,
  • nie nalega,
  • nie wygłasza swoich racji.

Nie ma prawa narzucać stronom swoich poglądów i rozwiązań.

Podziel się ze znajomymi