Mediacja z nieletnim sprawcą czynu karalnego co to jest?

Mediacja karna to pozasądowa metoda rozwiązywania konfliktów między skonfliktowanymi stronami w obecności mediatora który jest bezstronny i neutralny.


Korzyści wynikające z mediacji?

 • Zrozumienie błędów
 • Wyrobienie poczucia sprawiedliwości
 • Wzmocnienie poczucia własnej wartości

Co może być przedmiotem mediacji?

 • Kradzież mienia
 • Kradzież z włamaniem
 • Napad rabunkowy
 • Zniszczenie mienia
 • Spowodowanie obrażeń ciała
 • Bójka
 • inne

W jaki sposób można rozpocząć mediację?

Instytucją uprawnioną do skierowania sprawy nieletniego sprawcy czynu karalnego do procesu mediacyjnego jest Sąd Rodzinny i Nieletnich.

Skierowanie może nastąpić :

 • Z inicjatywy nieletniego sprawcy czynu
 • Z inicjatywy pokrzywdzonego
 • Z urzędu

Odmowa w procesie mediacyjnym, czy jest możliwa?

Zgodnie z zasadą dobrowolności strona może odmówić udziału w mediacji.


Ugoda mediacyjna, jaką ma moc?

W mediacji z nieletnim sprawcą czynu karalnego ustawodawca nie przewidział procedur umożliwiających zatwierdzenie ugody mediacyjnej.


Co to jest protokół z mediacji?

Protokół sporządzany jest przez mediatora i obejmuje:

 • miejsce i czas prowadzenia mediacji,
 • nazwiska i adresy stron,
 • imię, nazwisko i adres mediatora,
 • wynik mediacji

Odpis protokołu zostaje przekazany stronom, oryginał zostaje złożony w sądzie.

Jeśli w procesie mediacji została zawarta ugoda zostaje ona złożona w sądzie jako załącznik do protokołu z mediacji.


Jak długo trwa proces mediacyjny?

Sąd kierując strony do mediacji wyznacza termin jej trwania na okres nie dłuższy niż 6 tygodni.

Mediacja w sprawach nieletnich obejmuje od 3 do 5 spotkań (trwających średnio 2 godziny) .


Koszty mediacji

Koszty postępowania mediacyjnego są wydatkami ponoszonymi przez Skarb Państwa.

 

Podziel się ze znajomymi