facebook

Mediacje

Wegweiser mit Konflikt und Mediation

„Więcej ludzi marnuje czas i energię roztrząsając problemy niż rzeczywiście próbując je rozwiązać.” – Henry Ford

Mediacje  – jest to metoda rozwiązywania sporów w obecności osoby trzeciej. Skonfliktowane strony we wzajemnej komunikacji, określeniu interesów i kwestii do dyskusji, spotykają się podczas procesu mediacyjnego i wspólnie próbują dojść do kompromisu. Proces ten ma charakter dobrowolny, poufny i nieformalny.

Mediacja ma na celu stworzenie skonfliktowanym stronom warunków pozwalających osiągnięcie dobrowolnego porozumienia, a nie narzucenie im odgórnego rozwiązania, co różni ją od innej alternatywnej metody rozstrzygania sporów, jaką jest arbitraż.

Podziel się ze znajomymi

Comments are closed.