facebook

Projekt mediacyjny

100px-POL_Radomsko_COA.svgMediacje dla mieszkańców powiatu radomszczańskiego

Celem projektu jest promocja oraz upowszechnianie alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów – mediacji i wzrost dostępu do usług mediacyjnych dla mieszkańców powiatu radomszczańskiego.

Realizacja tego celu nastąpi poprzez zaoferowanie mieszkańcom powiatu radomszczańskiego mediacji prowadzonych przez wysoko wykwalifikowanych specjalistów (wpisanych na listy stałych mediatorów). Mediacje będą prowadzone zgodnie ze standardami Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości oraz Standardami Stowarzyszenia Mediatorzy Polscy.

Termin realizacji projektu marzec-wrzesień 2015 

Adresatami projektu są rodziny z powiatu radomszczańskiego, znajdujące się w konflikcie, których sytuacja materialna nie pozwala na skorzystanie z pomocy mediatorów oferujących swe usługi wg stawek wolnorynkowych. Do mediacji można zgłosić konflikt dotyczący zarówno spraw małżeńskich jak i innych angażujących członków danej rodziny związanych problemami wychowawczymi, opieką nad osobami starszymi lub chorymi, sytuacją rozwodu, separacji, itp.

Metody i formy pracy:

– warsztaty

– wykłady

– spotkania indywidualne

– sesje mediacyjne

Uczestnicy mediacji wnoszą jednorazową opłatę w wysokości 50 złotych od uczestnika mediacji za całość postępowania mediacyjnego (spotkanie indywidualne każdej ze stron oraz do 5 dwugodzinnych sesji mediacyjnych).

Zasady mediacji

Dobrowolności uczestnicy mediacji biorą udział w mediacji dobrowolnie, podczas pierwszego spotkania mediator jest zobowiązany do odebranie od stron dobrowolnej zgody na przeprowadzenie mediacji.

Bezstronności – strony w procesie mediacji mają równe prawa i są jednakowo traktowane. Mediator podczas sesji mediacyjnych dba o równowagę między stronami.

Neutralności – mediator jest neutralny co do przedmiotu sporu i znalezionych rozwiązań.  Mediator nie narzuca ani nie sugeruje stronom rozwiązania, ani też nie wypowiada swoich opinii na temat sporu.

Poufności – wszystko, co jest poruszane na spotkaniu informacyjnym i posiedzeniu mediacyjnym jest poufne. Mediator nie może ujawnić tego, co usłyszał osobom trzecim ani instytucjom.

Akceptowalności – mediator powinien być zaakceptowany przez strony, nikt nie ma prawa narzucać wyboru mediatora. Każda ze stron ma prawo poprosić o zmianę mediatora.

Jak skorzystać z pomocy mediatorów?

  1. Zadzwoń lub napisz e-mail (dane poniżej).
  2. Mediatorzy umówią się z Tobą na konsultację mediacyjną. Podczas indywidualnego spotkania dowiesz się dokładnie czym jest mediacja, jakie są jej zasady, jakie są możliwe zakończenia. Będziesz miał(a) okazję przedstawić sytuację konfliktową, która miałaby być przedmiotem mediacji. Podejmiesz wówczas decyzję, czy mediacja jest adekwatną formą pomocy w Twojej sytuacji. Jeśli tak będzie, złożysz wniosek o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego.
  3. Mediatorzy skontaktują się z drugą stroną sporu i zaproszą ją na podobne indywidualne spotkanie informacyjne.
  4. Jeśli wszystkie strony mediacji wyraża dobrowolną zgodę na wspólne spotkanie mediatorzy przeprowadzą mediację w terminach dogodnych dla wszystkich uczestników postępowania. Mediacja na prośbę stron może odbywać się również w sposób pośredni tj. bez spotkań wspólnych. W toku mediacji może powstać ugoda, którą następnie można zatwierdzić w sądzie lub wnioskować o nadanie jaj klauzuli wykonalności.
Podziel się ze znajomymi

Comments are closed.