Mediacje

Mediacje Cywilne

Mediacja cywilna co to jest?

Mediacja cywilna to pozasądowa dobrowolna metoda rozwiązywania konfliktów między skonfliktowanymi stronami w obecności mediatora który jest bezstronny i neutralny

Mediacje Karne

Mediacja karna co to jest?

Mediacja karna to pozasądowa metoda rozwiązywania konfliktów między skonfliktowanymi stronami w obecności mediatora który jest bezstronny i neutralny. Dodatkowym

Mediacje ws. Nieletnich

Mediacja z nieletnim sprawcą czynu karalnego co to jest?

Mediacja karna to pozasądowa metoda rozwiązywania konfliktów między skonfliktowanymi stronami w obecności mediatora który jest

Organizacja Imprez